top of page

Szkoły partnerskie

BBG in Löhne - Konarski Lyzeum in Mielec

Podróże kształcą – wymiana buduje mosty!

Deutsch-Polnisches Jugendwerk

Przez poznawanie nowych krajów i ich kultur poszerzają się horyzonty i otwierają się nowe perspektywy. Tylko przez bezpośrednie spotkania z ludźmi pozbywamy się uprzędzeń. Wymiana młodzieży daje możliwość o wiele głębszego poznania kraju, ludzi i ich kultury, niż jest to możliwe podczas pobytu turystycznego.

Wymiana uczniowska może też przyczyniać się do samorozwoju. Tylko ten, kto ma odwagę stawić czoła wyzwaniom czekającym w obcym kraju i w spotkaniach z nowymi ludźmi, nabiera pewności siebie i rozwija postawę otwartości. Są to zdolności przydatne nie tylko w życiu zawodowym. Poza tym wymiana szkolna stwarza możliwość uczenia się i doskonalenia znajomości języków obcych.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu

Od 2003 roku szkołę im. Betolta Brechta łączy partnerska relacja z 1. Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego z Mielca. Od ponad piętnastu lat uczniowie z BBG jeżdżą corocznie na wymianę do o około 1200 km oddalonego partnerskiego miasta w południowej Polsce.

Oprócz wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiedzania atrakcji turystycznych corocznie realizowany jest wspólny projekt. Zmieniająca się rok rocznie tematyka projektów ma być impulsem do wspólnych refleksji i pogłębiania komunikacji. Każdy z uczestników mieszka w polskiej rodzinie, gdzie może poznawać codzienne życie swoich gospodarzy. Po sześciu tygodniach uczestnicy wymiany przyjmują gości u siebie. Polska grupa przyjeżdża na tygodniową wymianę do Löhne.

Stopniowo wymiana uczniowska nabrała charakteru prawdziwego projektu, który od początku do końca planowany jest głównie przez samych uczestników. Przed kilkoma laty planowanie spotkań z partnerami, którzy mieszkają gdzieś daleko i posługują się innym językiem było dla naszych uczniów sporym wyzwaniem. Dlatego wprowadziliśmy zwyczyj trzydniowego spotkania przygotowawczego dla małych delegacji z obu szkół na granicy polsko-niemieckiej. Obecnie spotkania przygotowawcze odbywają się on-line przed kamerami.

W 2018 roku nasze partnerskie szkoły zgłosiły się do konkursu o Nagrodę Młodzieży ogłoszonego przez Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży i dotarły do finału. Partnerstwo między naszymi szkołami nie ogranicza sie tylko do wymiany lecz zapoczątkowało też prawdziwą przyjaźń.

Składamy serdeczne podziękowamia wszystkim tym, którzy nas wspierają, w szczególności firmie Bury, Polsko-Niemieckiej Wymianie Młodzieży DPJW oraz Urzędowi Miasta Löhne!

Historia partnerstwa naszych szkół

2003

pierwsza wymiana szkolna po zawarciu partnerstwa między miastami Mielec i Löhne

2005

udział w uroczystościach 100-lecia Liceum im. Konarskiego

2006

oficjalne podpisanie aktu partnerstwa w Mielcu i w Löhne Młodzież z wymiany ogląda w auli BBG mecz

Polska –Niemcy odbywający się w ramach Mistrzostw Świata.

2007

Polscy i niemieccy nauczyciele organizujący wymianę biorą udział w szkoleniu Praktyka i wdrożenie polsko- niemieckich sptkań we Vlotho.

Polscy i niemieccy nauczyciele organizujący wymianę biorą udzial w szkoleniu na temat Erlebnisraum Europa – Methoden, Inhalte und Materialien für den Unterricht w Krakowie.

2008

Nauczyciele obydwu szkół odwiedzają się wzajemnie po raz pierwszy, poznają szkolę, miasto partnerskie oraz rodziny nauczycieli- gospodarzy.

2009

udział delegacji z Mielca w uroczystościach 20-lecia BBG

2008 - 2010

Wspólny projekt badawczy Fotometryczne badania porównawcze zawartości azotanów w studniach w Mielcu i w Löhne ze wspólną prezentacją wyników w Fundacji RÜTGERS

2010

Matthias Kneip czyta ze swojej książki w auli BBG w ramach projektu wymiany pod tytułem Obraz Polaków i Niemców w literaturze.

2012

Członkowie polskiej i niemieckiej kadry prowadzącej biorą udział w szkoleniu pod tytułem Teamwork - Dreamwork zorganizowanej przez Fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Szczecinie.

2013 / 2014

Wystawa fotograficzna Jedno miasto - Löhne, Mielec w Miejskim Centrum Kultury w Mielcu oraz w oknach

 

wystawowych Werbegemeinschaft Löhner Einzelhandel

druga wymiana nauczycieli z Mielca i z Löhne

2015

udział delegacji z Löhne w uroczystościach 110-lecia Liceum im. Konarskiego

2016

Polsko-niemiecka kadra prowadząca przedstawia nasz tegoroczny projekt Uchodźcy w Eropie; Niemcy, Polska i unijna polityka migracyjna na warsztatach w Laboratorium Wymiany w Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie.

2017

Członkowie polsko-niemieckiej kadry prowadzącej biorą udział w seminarium na temat Różnorodność w Krzyżowej.

2018

udział naszego projektu Szoa i współczesność. Wspomnienie Holocaustu jako czynnik kształtowania postawy odwagi cywilnej w konkursie zorganizowanym przez Fundację Polsko-Niemieckiej Wspólpracy Młodzieży pod tytułem Wspólnie w Europie. Jeden cel.

Grupa polskiej i niemieckiej młodzieży odwiedza wspólnie Obóz Koncentracyjny Auschwitz.

Na dworcu w Löhne powstaje wielkie graffiti Różnorodność.

2018

Chór szkolny z Liceum Konarskiego odwiedza Löhne i koncertuje w okolicy.

2019

udział w finale konkursu Nagrody Młodzieży w Berlinie

Grupa taneczna uczniów z Liceum Konarskiego bierze udział w uroczystościach 30-lecia istnienia BBG.

Członkowie kadry prowadzącej biorą udział w seminarium Udział młodzieży w polsko-niemieckiej wymianie w Berlinie.

2020

Członkowie kadry prowadzącej biorą udział w Laboratorium Wymiany on-line i przygotowują hybrydową wymianę.

2021

Z powodu pandemii po raz drugi z kolei nie odbyła się wymiana. Również pierwsza próba wymiany on-line nie powiodła się. Wielu nauczycieli BBG pogratulowało drogą digitalną Antoniemu Rejmanowi – inicjatorowi i wieloletniemu organizatorowi wymiany szkolnej w Liceum Konarskiego z okazji szczególnej rocznicy jego urodzin.

2022

Po długiej pandemicznej przerwie uczniowie naszych szkół spotykają się w Berlinie i udają się wspólnie na pięciodniowy pobyt do Wrocławia. Inicjatywa spotkania wyszła od samych uczestników i zrodziła się w czasie konferencji video w czasie pandemii.

2023

Spotkanie nauczycieli w Löhne - Szkoła BBG dziękuje Antoniemu Rejmanowi za ponad dwudziestoletni wkład pracy w wymianę partnerską między naszymi miastami i w wymianę szkolną. Dla uczczenia jego wielkiego zaangażowania Antoni Rejman wpisuje się do Złotej Księgi Miasta Löhne.

bottom of page